vue模仿机票自定义日历组件(区间选择)

责编:menVScode 2020-10-12 16:05 阅读(48)

效果图:


1. 创建组件  components > calander > index.vue

<template>
 <div class="page" v-if="show"> 
  <div class="box"> 
   <div class="box_head" v-if="!propshow">
    <div class="font28" @click="calanderShowData">取消</div>
    <div class="font28" @click="calanderSubmit">确定</div>    
   </div>

   <div class="box-flex"> 
    <div class="flex-item item-content-current-day item-content-tit"> 
     <div class="item-content titleHead">{{currentDate}}</div> 
    </div> 
    </div> 
   </div> 
   <div class="box-flex"> 
    <div class="flex-item"> 
     <div class="item-content"></div> 
    </div> 
    <div class="flex-item"> 
     <div class="item-content"></div> 
    </div> 
    <div class="flex-item">  
     <div class="item-content"></div> 
    </div> 
    <div class="flex-item"> 
     <div class="item-content"></div> 
    </div> 
    <div class="flex-item"> 
     <div class="item-content"></div> 
    </div> 
    <div class="flex-item"> 
     <div class="item-content"></div> 
    </div> 
    <div class="flex-item"> 
     <div class="item-content"></div> 
    </div> 
   </div> 
   <div class="box-flex"> 
    <div class="flex-item flexData" v-for='(item, index) in currentDayList' :key='item' @click='itemFun(item.num,mouth[index],index, "first", item.state)' :class="{'hover-date': Section[index] && item.num, 'noBack': !item.state && item.num && !propshow}"> 
      <div class="item-content red-background" v-if='currentDay === item.num && mouth[index].mouth === currentMouth.mouth && currentMouth.year === mouth[index].year' :class="{'hoverColorData' : Section[index] && item.num, 'hover-date':active[index]}">
       <p>今天</p>
       <p v-if="item.number && propshow">{{item.number}}展位</p>       
      </div> 
      <div class="item-content backgroundData" v-else :class="{'hover-date':active[index]}" >
       <p>{{item.num}}</p>
       <p v-if="item.number && propshow">{{item.number}}展位</p>
      </div> 
    </div> 
   </div> 
     <div class="box"> 
   <div class="box-flex"> 
    <div class="flex-item item-content-current-day item-content-tit"> 
     <div class="item-content titleHead">{{currentDateTwo}}</div> 
    </div> 

    </div> 
   </div> 
   <div class="box-flex"> 
    <div class="flex-item"> 
     <div class="item-content"></div> 
    </div> 
    <div class="flex-item"> 
     <div class="item-content"></div> 
    </div> 
    <div class="flex-item">  
     <div class="item-content"></div> 
    </div> 
    <div class="flex-item"> 
     <div class="item-content"></div> 
    </div> 
    <div class="flex-item"> 
     <div class="item-content"></div> 
    </div> 
    <div class="flex-item"> 
     <div class="item-content"></div> 
    </div> 
    <div class="flex-item"> 
     <div class="item-content"></div> 
    </div> 
   </div> 
   <div class="box-flex"> 
    <div class="flex-item flexData" v-for='(item, index) in currentDayListData' :key='item' @click='itemFun(item.num,mouths[index],index, "last", item.state)' :class="{'hover-date': Sections[index] && item.num, 'noBack': !item.state && item.num && !propshow}"> 
      <div class="item-content backgroundData" :class="{'hover-date':actives[index]}">
       <p>{{item.num}}</p>
       <p v-if="item.number && propshow">{{item.number}}展位</p>
      </div> 
    </div> 
   </div> 

 <div v-if="propshow" class="propshowData"></div>
</div> 
</template> 

<script>
import vue from 'vue'
export default {
 name: 'calander',
 data () {
  return {
   calanderList: [],
   show: false,
   currentDate: '2017年05月03日',
   currentDateTwo: '2017年06月03日',
   dayList: '',
   currentDayList: [],
   currentObj: '',
   currentDay: '',
   mouth: [],
   currentMouth: null,
   hoverDate: {'date': null, 'mouth': null, 'year': null},
   activeClick: 0,
   active: [],
   actives: [],
   Section: [],
   firstIndex: 0,
   lastIndex: 0,
   currentDayListData: [],
   currentJudge: false,
   currentObjNew: '',
   Sections: [],
   lastType: '',
   fristType: '',
   numArray: [],
   numArrayTwo: []
  }
 },
 props: {
  propshow: false,
  boothArray: [], // 从父级传来的数组,中主要携带number展位数,
  calanderList: [],
  yearAndmouthFirst: {},
  yearAndmouthTwo: {},
  calanderShow: false
 },
 mounted () {
  let timeData = this.getNextMonth(new Date(),1)
  var currentObj = this.getCurrentDayString()
  this.currentDate = currentObj.getFullYear() + '年' + (currentObj.getMonth() + 1) + '月' + currentObj.getDate() + '日'
  this.currentDateTwo = timeData.getFullYear() + '年' + (timeData.getMonth() + 1) + '月' + timeData.getDate() + '日'
  
  // this.currentObjNew = currentObj.getFullYear() + '/' + (currentObj.getMonth() + 2) + '/' + currentObj.getDate()
  this.currentDay = currentObj.getDate()
  
  this.currentObj = currentObj
  this.currentMouth = {
   mouth: currentObj.getMonth() + 1,
   year: currentObj.getFullYear()
  }

  setTimeout(() => {
   this.setSchedule(currentObj, 'newMonth') 
   this.setSchedule(this.getNextMonth(new Date(),1), 'nextMonth')      
   // this.setSchedule(new Date(this.currentObjNew), 'nextMonth') 
  },100);
 },
 methods: {  
  monthDay: function (year, month) {
    month = parseInt(month, 10);
    var d = new Date(year, month, 0); //这个是都可以兼容的
    var date = new Date(year + "/" + month + "/0")  //IE浏览器可以获取天数,谷歌浏览器会返回NaN
    return d.getDate();
  },
  getNextMonth: function (date,length) {
   let yy = date.getFullYear()
   let mm = date.getMonth()
   let dd = date.getDate()
   
   let nm= 0//目标月份
   nm = mm+length
   let nd = 0//目标天数
   if(this.monthDay(yy,nm+1)<dd){
    nd = this.monthDay(yy,nm+1)
   }else{
    nd = dd-1
   }

   date.setDate(1)
   date.setMonth(nm)
   date.setDate(nd)
   return date
  },
  calanderSubmit(){
   console.log(this.numArray)
   this.$emit('assignment', this.numArray)
  },
  calanderShowData(){
   this.$emit('calanderShowClick', this.calanderShow)
  },
  formatTwo (n) {
   if (n >= 10) return n
   else return '0' + n
  },
  // 判断日历的当前日期是否不可点击
  isDisabled (calander, index, item) {
   // if (new Date(calander).getTime() < new Date().getTime()) {
   //  this.mouth[index].state = 'disabled'
   //  return false
   // }
  },
  getWeekDayNextMonth(){
   var myDate = new Date()
   myDate.setMonth(myDate.getMonth() + 1);
   myDate.setDate(1);
   var weekDay=new Array(7, 1, 2, 3, 4, 5, 6)
   return weekDay[myDate.getDay()];
  },
  itemFun (item, yearAndmouth, index, type, stateClick) { 
   if (stateClick) {
    let dataD = new Date();
    let curMonthDays = new Date(dataD.getFullYear(), (dataD.getMonth()+1), 0).getDate()
    this.hoverDate = {'date': item, 'mouth': yearAndmouth.mouth, 'year': yearAndmouth.year}

    if (type == 'first') {
     var activeArrayData = this.active
     var SectionArrayData = this.Section
    } else {
     var activeArrayData = this.actives
     var SectionArrayData = this.Sections       
    }

    if (this.activeClick == 0) {
     this.yearAndmouthFirst = yearAndmouth
     this.yearAndmouthFirst.date = item
     for(let i=0; i<this.active.length; i++){
      this.active[i] = false
      vue.set(this.active, i, this.active[i])          
     }
     for(let i=0; i<this.actives.length; i++){
      this.actives[i] = false
      vue.set(this.actives, i, this.actives[i])          
     }
     for(let t=0; t<this.Section.length; t++){
      this.Section[t] = false
      vue.set(this.Section, t, this.Section[t])
     }
     for(let t=0; t<this.Sections.length; t++){
      this.Sections[t] = false
      vue.set(this.Sections, t, this.Sections[t])
     }
     this.numArray = []
     this.activeClick = 1
     this.fristType = type
     this.firstIndex = item
     this.yearFirst = yearAndmouth.year
     this.mouthFirst = yearAndmouth.mouth
     
     activeArrayData[index] = true
     vue.set(activeArrayData, index, activeArrayData[index])
     this.numArray.push(this.yearAndmouthFirst)
     console.log(this.numArray)
    } else if (this.activeClick == 1){ 
     this.numArray = []
     this.yearAndmouthTwo = yearAndmouth
     this.yearAndmouthTwo.date = item
     if (this.firstIndex != index) {
      this.activeClick = 0
      this.lastIndex = item
      this.lastType = type
      this.yeaTwo = yearAndmouth.year
      this.mouthTwo = yearAndmouth.mouth

      activeArrayData[index] = true
      vue.set(activeArrayData, index, activeArrayData[index])
      if (this.fristType == this.lastType) {
       if (this.lastIndex > this.firstIndex) {
        var indexCenter = this.lastIndex - this.firstIndex + 1     
       } else {
        var indexCenter = this.firstIndex - this.lastIndex + 1              
       }
       for(let j=0; j<indexCenter; j++){
        if (this.lastIndex < this.firstIndex) {
         var indexData = j + index
         this.numArray.push({'date': item + j, 'mouth': yearAndmouth.mouth, 'year': yearAndmouth.year})
        } else {
         this.numArray.unshift({'date': item - j, 'mouth': yearAndmouth.mouth, 'year': yearAndmouth.year})        
         var indexData = index - j
        }
        SectionArrayData[indexData] = true
        vue.set(SectionArrayData, indexData, SectionArrayData[indexData])
       }
      } else {
       if (this.fristType == 'first') {
        var indexCenter = curMonthDays - this.firstIndex + 1
        var indexCenters = this.lastIndex
       } else {
        var indexCenter = curMonthDays - this.lastIndex + 1
        var indexCenters = this.firstIndex    
       }
       
       for(let j=0; j<indexCenter; j++){
        if (this.fristType == 'first') {
         var indexData = this.firstIndex + j
         this.numArray.push({'date': indexData, 'mouth': this.mouthFirst, 'year': this.yearFirst})        
        } else {
         var indexData = this.lastIndex + j
         this.numArray.push({'date': item + j, 'mouth': this.mouthTwo, 'year': this.yeaTwo})        
        }
        this.Section[indexData + 1] = true
        vue.set(this.Section, indexData, this.Section[indexData]) 
       } 
      
       var monthData = this.getWeekDayNextMonth()
       for(let j=0; j<indexCenters; j++){
        if (this.fristType == 'first') {
         var indexDatas = j + monthData - 1
         this.numArrayTwo.unshift({'date': item - j, 'mouth': this.mouthTwo, 'year': this.yeaTwo})        
        } else {
         var indexDatas = this.firstIndex - j + monthData -2
         this.numArrayTwo.unshift({'date': this.firstIndex - j , 'mouth': this.mouthFirst, 'year': this.yearFirst})        
        }
        this.Sections[indexDatas] = true
        vue.set(this.Sections, indexDatas, this.Sections[indexDatas])
       }
      }
      this.numArray = this.numArray.concat(this.numArrayTwo)
     } 
    }
   }
  },
  doDay: function (e) {
   var that = this
   var currentObj = that.currentObj
   var Y = currentObj.getFullYear()
   var m = currentObj.getMonth() + 1
   let newData = new Date 
   let newMonth=newData.getMonth()+1;
   let d = currentObj.getDate()
   var str = ''
   if (e.currentTarget.dataset.key === 'left') {
    m -= 1
    if (m <= 0) {
     str = (Y - 1) + '/' + 12 + '/' + d
    } else {
     str = Y + '/' + m + '/' + d
    }
    this.currentJudge = true
   } else if(e.currentTarget.dataset.key === 'right') {
    if (newMonth !== m) {
     m += 1
     if (m <= 12) {
      str = Y + '/' + m + '/' + d
     } else {
      str = (Y + 1) + '/' + 1 + '/' + d
     }
     this.currentJudge = true
    } else {
     this.currentJudge = false     
    }
   } else if (e.currentTarget.dataset.key === 'leftTwo'){  
    if (newMonth !== m) {
     m -= 1
     if (m <= 0) {
      str = (Y - 1) + '/' + 12 + '/' + d
     } else {
      str = Y + '/' + m + '/' + d
     }
     this.currentJudge = true
    } else {
     this.currentJudge = false
    }
   } else if (e.currentTarget.dataset.key === 'rightTwo'){
    m += 1
    if (m <= 12) {
     str = Y + '/' + m + '/' + d
    } else {
     str = (Y + 1) + '/' + 1 + '/' + d
    }
    this.currentJudge = true
   }
   if (this.currentJudge) {
    currentObj = new Date(str)
    this.currentDate = currentObj.getFullYear() + '年' + (currentObj.getMonth() + 1) + '月' + currentObj.getDate() + '日'
    this.currentDateTwo = currentObj.getFullYear() + '年' + (currentObj.getMonth() + 2) + '月' + currentObj.getDate() + '日'    
    this.currentObjNew = currentObj.getFullYear() + '/' + (currentObj.getMonth() + 2) + '/' + currentObj.getDate() + '/'    
    
    this.currentObj = currentObj
    if (e.currentTarget.dataset.key == 'left' || e.currentTarget.dataset.key == 'right') {
     this.setSchedule(currentObj, 'newMonth')
    } else {
     this.setSchedule(new Date(this.currentObjNew), 'nextMonth')
    }
   }
  },
  getCurrentDayString: function () {
   var objDate = this.currentObj
   if (objDate !== '') {
    return objDate
   } else {
    var cobj = new Date()
    var a = cobj.getFullYear() + '/' + (cobj.getMonth() + 1) + '/' + cobj.getDate()
    return new Date(a)
   }
  },
  setSchedule: function (currentObj, type) {
   var that = this
   var m = currentObj.getMonth() + 1
   var Y = currentObj.getFullYear()
   var d = currentObj.getDate()
   var newDate = new Date()
   var newYear = newDate.getFullYear()
   var newMonth = newDate.getMonth() + 1
   
   // var dayString = Y + '/' + m + '/' + currentObj.getDate()
   var currentDayNum = new Date(Y, m, 0).getDate()
   var currentDayWeek = currentObj.getUTCDay() + 1
   
   var result = currentDayWeek - (d % 7 - 1)
   
   var firstKey = result <= 0 ? 7 + result : result
   
   var currentDayListNew = []

   var mouth = []
   var f = 0
   for (var i = 0; i < 42; i++) {
    mouth[i] = {
     'mouth': m,
     'year': Y
    }
    currentDayListNew[i] = {
     'num': '',
     'number': '',
     'state': false
    }
    if (i < firstKey - 1) {
     currentDayListNew[i].num = ''
    } else {
     if (f < currentDayNum) {
      currentDayListNew[i].num = f + 1
      f = currentDayListNew[i].num
      if (newYear == Y && newMonth == m) {
       if (f >= d) {
        currentDayListNew[i].state = true
       }
      } else {
       if (f <= d) {
        currentDayListNew[i].state = true
       }
      }
     } else if (f >= currentDayNum) {
      currentDayListNew[i].num = ''
     }
     if (this.boothArray.length > 0) {
      this.boothArray.forEach((element, indexArray) => {
       if (element.year == Y && element.mouth == m) {
        if (element.date == currentDayListNew[i].num) {
         currentDayListNew[i].number = String(element.number)
        }
       }
      })
     }
     if (this.calanderList.length > 0) {
      this.calanderList.forEach((element, indexList) => {
       if (element.year == Y && element.mouth == m) {
        if (element.date == currentDayListNew[i].num) {
         if (type == 'newMonth') {
          this.Section[i] = true
         } else {
          this.Sections[i] = true
         }         
        }
       }
      });
     }     
    }
   }

   if (type == 'newMonth') {
    that.currentDayList = currentDayListNew
    that.mouth = mouth
   } else {
    that.currentDayListData = currentDayListNew   
    that.mouths = mouth          
   }
   this.show = true        
  }
 }
}
</script>

<style scoped>
.box_head{
 height: 1.173333rem /* 88/75 */;
 background: #fff;
 display: flex;
 justify-content: space-between;
 align-items: center;
 padding: 0 .4rem /* 30/75 */;
 border-bottom: .013333rem /* 1/75 */ solid #E5E5E5;
}
.noBack{
 background: #bbb!important;
 /* border-radius: 5px!important; */
}
.hoverColorData{
 color: #fff!important;
}
.propshowData{
 position: absolute;
 left: 0;
 right: 0;
 bottom: 0;
 top: 0;
 background: rgba(0, 0, 0, 0.1);
 z-index: 9999;
}
.page{
 background: #fff;
 position: relative;
}
.titleHead{
 margin: .266667rem /* 20/75 */ 0!important;
}
.sectionBack{
 background: #8A2BE2;
}
page { 
 background-color: #2a8cef; 
 background:-webkit-gradient(linear, 0 0, 0 bottom, from(#2a8cef), to(#8A2BE2)); 
 display: flex; 
 flex-direction: column; 
 width: 100%; 
 flex-wrap: nowrap; 
 justify-content: flex-start; 
 align-items: stretch; 
 font-size: 16px; 
 color: #222;
} 
.disabled{
 color: #ccc !important;
} 
.hover-date{
 background: #367EED;
 color: #fff !important;
 border-radius: 5px;
} 
.box { 
 display: block; 
 /* margin: 10px;  */
 border-top: .013333rem /* 1/75 */ solid #efefef; 
} 
.glyphicon-triangle-left img{
 transform:rotate(180deg)
} 
 .glyphicon img{
  width:12px;
  height: 19px;
  margin-top:15px;
 }
.box-flex { 
 display: -webkit-box; 
 display: -webkit-flex; 
 display: flex; 
 flex-wrap: wrap; 
 padding: 0 .133333rem /* 10/75 */;
} 
 
.flex-item { 
 flex-flow: nowrap; 
 flex-grow: 1; 
 flex-shrink: 1; 
 width: 14%; 
 margin: 1px 1px 1px 0px;
} 
 
.item-content { 
 margin: 1px; 
 padding: 5px 1px; 
 text-align: center; 
 /* height: 45px;  */
 /* line-height: 45px;  */
 font-size:14px;
 position: relative;
   flex-wrap: wrap;
  justify-content: center;
} 
.item-content i{
 width:100%;
 text-align: center;
 left:0;
 position: absolute;
 top:8px;
}
.item-content span{
 width:100%;
 text-align: center;
 left:0;
 position: absolute;
 top:3px;
 font-size:12px;
 color: #367EED;
 line-height: 1;
}
.item-content-tit{
 width:30%;
 /* margin: .133333rem 10/75 0; */
}
.item-content-tit .item-content{
  font-size:17px;
}
 .red-background{
  color:#367EED;
  border-radius: 5px;
 }
 
 
.item-content-current-day { 
 flex-grow: 2; 
} 
</style>

2. 页面中引用组件

<calander @assignment="assignment" :propshow="propshow" :boothArray="boothArray" :calanderList="calanderList"></calander> 


<script>
  import calander from '@/components/calander'
  export default {
    components: {
     calander
    },
  data() {
   return {
    calanderList: [],
    boothArray: [],
    propshow: false,
   };
  },
  methods: {
   assignment(){
    // 组件调取父级方法
   },
  }
  }
</script>
标签: 日历 vue
前端交流群: MVC前端网(menvscode.com)-qq交流群:551903636

邮箱快速注册

忘记密码