js面向对象编程之拖拽案例

js面向对象编程之拖拽案例

普通方法变型:        尽量不要出现函数嵌套函数        可以有全局变量        把onload中不是赋值的语句放到单独函数中改成面向对象:      
浏览:1360 分类:JavaScript 标签: js 面向对象 拖拽

邮箱快速注册

忘记密码