wampserver2.5-Apache-2.4.9-Mysql-5.6.17-php5.5.12-64b.exe下载

wampserver2.5-Apache-2.4.9-Mysql-5.6.17-php5.5.12-64b.exe下载

        搭建服务器环境的时候,单独配置什么的最好了,但是apache,mysql,php等单独安装的话,配置起来比较繁琐。因此,可以选用wampserver2.5-Apache-2.4.9-Mysql-5.6.17-php5.5.12-64b.exe进行一键式搭建,配置起来相对简单些。        在安装过程中,可能会有如下提示,不要担心,文章末尾软件提供的下载链接
浏览:4706 分类:工具/软件 标签: wampserver apache

邮箱快速注册

忘记密码